Logopeda i neurologopeda - Psycholog Zawiercie - Elmar

Logopeda i neurologopeda

Oferujemy terapię logopedyczną i neurologopedyczną dla dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, w młodszym wieku szkolnym, dla młodzieży i dorosłych w tym po udarach mózgu. Nasi specjaliści, logopedzi i neurologopedzi posiadają szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy o różnorakim podłożu.

Proponujemy :

Logopedia ogólna:

 • diagnoza i profilaktyka zaburzeń mowy

 • terapia prostego opóźnionego rozwoju mowy

 • terapia dyslalii

 • stymulacja rozwoju mowy

 • konsultacje i porady

Neurologopedia :

 • terapia afazji i dyzartii

 • terapia jąkania

 • terapia mowy u dzieci u dzieci upośledzonych umysłowo

 • terapia mowy dzieci z porażeniem mózgowym

 • terapia mowy u dzieci autystycznych

Oferujemy zajęcia indywidualne, których celem jest, między innymi :

 • usprawnianie funkcji oralnych – oddechowo – pokarmowych

 • stymulację prawidłowego rozwoju mowy

 • usprawnienie narządów mowy

 • korektę zaburzonej artykulacji

 • ustalenie prawidłowego toru oddychania związanego z mową

 • usprawnienie słuchu fonematycznego

 • ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej

Terapia poprzedzona jest wykonaniem diagnozy logopedycznej, stworzeniem planu terapeutycznego i omówieniem go z rodzicami.

Nasze atuty:

 • doskonale wyszkoleni i doświadczeni terapeuci

 • dbałość o dobry kontakt dziecka z terapeutą

 • bliska współpraca z rodzicami

Dzieci z wadami wymowy mają zwykle gorsze wyniki w nauce, z biegiem czasu stają się zamknięte, nieśmiałe, tracą wiarę we własne możliwości, często mają problemy w kontaktach z rówieśnikami.

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności z wymową, skonsultuj się ze specjalistą – nie czekaj aż “samo przejdzie” gdy dziecko będzie starsze – każdy niepokojący sygnał lepiej skonsultować z logopedą.

Kontaktując się z logopedą, w momencie kiedy zauważysz nieprawidłowy rozwój mowy Twojego dziecka, dowiesz się jak należy postępować, lub rozwieją się Twoje obawy.

A oto niektóre niepokojące symptomy, sugerujące konieczność kontaktu ze specjalistą :

noworodek

 • ma trudności z prawidłowym ssaniem pokarmu

 • jest urodzone z ciąży ryzyka

niemowlak

 • ma obniżone napięcie mięśniowe

 • powyżej 6 miesiąca życia dziecko niewiele gaworzy, lub nie gaworzy wcale

 • występują trudności podczas karmienia łyżeczką (krztuszenie się, ulewanie)

dziecko dwuletnie

 • wymawia tylko pojedyncze dźwięki zamiast wyrazów, zwłaszcza jeśli w okresie niemowlęcym dziecko słabo gaworzyło;

 • dziecko nie naśladuje dźwięków z otoczenia

 • występują trudności podczas karmienia łyżeczką i picia z kubka

dziecko trzyletnie

 • mimo, że dużo mówi, ale jego wypowiedzi są niezrozumiałe, bełkotliwe;

 • wysuwa język między zęby podczas wymawiania niektórych głosek

 • mowa dziecka jest nie płynna, rodzice kojarzą to zjawisko z zacinaniem, jąkaniem

dziecko czteroletnie

 • wymawia głoskę “r” (tzw. “r” francuskie ), lub zamiast głoski “ r” – wymawia “ j” np. krowa – kjowa, broda – bjoda

 • gdy zamiast głosek f, w - wymawia p, b, h, lub nie wymawia ich wcale; np. walec – palec, balec, halec; lub np. fotel – potel, botel, hotel;

 • gdy dziecko zamiast głosek g, k wymawia t, d np. kogut – kodut, lub kotek – totek;

 • zamiast c, dz – wymawia s, z np. słońce – słońse, lub dzwonek – zwonek; gdy dziecko zamiast s, z, c, dz – wymawia – ś, ż, ć , dż ; np. słońce – śłońcie, lub cukierek – ciukierek;

 • gdy dziecko wymawia głoski dźwięczne, jako bezdźwięczne , np. zamiast b- wymawia – p, lub zamiast w –wymawia – f

dziecko 5 – 6 letnie

 • dziecko zamiast głoski r – wymawia l, lub ł, lub j ; np. rower - lowel, lub ryba – łyba, jyba

 • zamiast głosek sz, rz, cz, dż dziecko wymawia s, z, c dz ; np. szyba – syba, lub czołg – cołg, lub dżem – dzem

 • gdy dziecko skraca wyrazy, lub przestawia sylaby w obrębie wyrazu;

Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko jąka się, zacina, jeśli dostrzeżesz jakiekolwiek niepokojące sygnały, które mogą sugerować zaburzenia mowy u Twojego dziecka – skonsultuj się ze specjalistą.

Należy obserwować, jak kształtuje się mowa dziecka i w razie jakichkolwiek wątpliwości zgłosić się do logopedy.

Korzystając z wizyty u logopedy uzyskacie Państwo informacje o stanie rozwoju mowy Waszego dziecka, oraz uzyskacie wskazania do podjęcia pracy terapeutycznej.

Wczesne rozpoznanie problemów z rozwojem mowy , daje szansę Waszemu dziecku na lepszy rozwój i start w szkole.