Psycholog dla dzieci - Psycholog Zawiercie - Elmar

Psycholog dla dzieci

Jeśli dziecko prezentuje objawy, które Państwa niepokoją, jeśli np. Twoje dziecko:

 • ma trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • jest nieśmiałe, lub zalęknione w kontaktach z innymi
 • nie chce chodzić do szkoły, wagaruje
 • jest świadkiem traumatycznych zdarzeń (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, wypadek, choroba)
 • prezentuje niepokojące zachowania, takie jak: płacz, histeria, wymuszanie
 • odczuwa lęk, ataki paniki
 • słabo mówi, ma mowę niezrozumiałą, niechętnie się odzywa
 • jest uzależnione od internetu, portali społecznościowych , gier komputerowych, substancji psychoaktywnych
 • prezentuje problemy wychowawcze związane z okresem dorastania

Diagnoza psychologiczna dziecka stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów. Służy poznaniu dziecka, jego możliwości, rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych.

Na diagnozę składają się :

 • Wywiad, rozmowa z rodzicami i z dzieckiem

 • Dokumentacja ( opinie nauczycieli, innych psychologów, wypisy ze szpitala, jeśli wcześniej dziecko było hospitalizowane, inne )

 • Bezpośrednia obserwacja dziecka w gabinecie psychologicznym

 • Wykonanie specjalistycznych testów psychologicznych

Wyniki testów stanowią istotny element w podejmowaniu określonej i najbardziej odpowiedniej strategii działania.

Wyniki testów psychologicznych wykorzystywane są również w naszym Centrum do przygotowywania opinii psychologicznych na życzenie klienta, dla instytucji, oraz lekarzy specjalistów.

Dostępne testy:

 • Test badający iloraz inteligencji – IQ – służy ustaleniu mocniejszych i słabszych stron funkcjonowania intelektualnego osoby badanej w naszym Centrum do badania ilorazu inteligencji dysponujemy Skalą Wechslera, w wersjach dla dzieci i dorosłych.

 • Testy badające osobowość – służą do określenia profilu osobowości i jego wpływu na funkcjonowanie człowieka.

Oraz wiele innych testów specjalistycznych dostosowanych do badania różnych zakresów funkcjonowania klienta, w tym :

 • Diagnoza w zakresie trudności szkolnych i wychowawczych

 • Badania z zakresu dysleksji, dysgrafii i dysortografii

 • Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia )

 • Badania dojrzałości szkolnej dziecka

Po wykonaniu diagnozy następuje omówienie jej wyników, oraz propozycja odpowiedniej formy pomocy terapeutycznej, której celem może być :

 • Wsparcie rozwoju emocjonalnego i poznawczego dziecka

 • Pomoc w poradzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, takimi jak: fobie, tiki, kłopoty ze snem, moczenie nocne

 • Rozwijanie kompetencji społecznych np. umiejętności tworzenia i utrzymywania relacji z rówieśnikami

 • Wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Drodzy Rodzice. Często bywa tak, że czujecie się zaniepokojeni postawą, lub zachowaniem swojego dziecka, ale nie jesteście w stanie sprecyzować czego dotyczy problem, jednocześnie wyczuwając jego istnienie.

Jeśli wydaje ci się, że Twoje dziecko potrzebuje specjalistycznej opieki i wsparcia, ale nie wiesz jakiego rodzaju pomoc byłaby najlepsza – przyjdź do nas, by wspólnie z psychologiem ustalić jakiego wsparcia, lub pomocy potrzebuje Twoje dziecko.