Trening umiejętności społecznych - Psycholog Zawiercie - Elmar

Trening umiejętności społecznych

 

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Zajęcia grupowe skierowane do dzieci (4-6 lat, 7- 9 lat oraz 10-12 lat) mających trudności w kontaktach społecznych, a szczególnie, u których zdiagnozowano Zespół Aspergera, ADHD, autyzm wysokofunkcjonujący, zaburzenia zachowania, zaburzenia więzi, trudnościami z radzeniem sobie z emocjami.  Jest też skuteczny dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, reagujących lękiem, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Sesje treningowe będą prowadzone w sposób atrakcyjny dla dzieci z połączeniem dobrej zabawy z nauką niezbędnych w życiu każdego człowieka umiejętności.

Celem zajęć jest:

  • trening umiejętności społecznych
  • trening umiejętności komunikacyjnych
  • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
  • umiejętność współpracy w grupie
  • metody radzenia sobie z emocjami
  • praca nad przestrzeganiem zasad
  • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
  • odreagowania napięć emocjonalnych
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Ważnymi elementami tych zajęć będzie:

–  integracja grupy i oswojenie się z nowymi osobami oraz koniecznością

wchodzenia we wzajemne interakcje,

–  podawane precyzyjne instrukcje i modelowanie zachowań,

–  ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i

doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych

kompetencji,

–generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania domowe.

 

Organizacja grupy:

– liczebność grupy treningowej: 4 do 6 (dzieci 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat)

– zajęcia odbywają się 1 godz. raz  w tygodniu

Grupa treningowa będzie grupą zamkniętą – po rozpoczęciu treningu nie mogą do niej dołączać nowi uczestnicy.

Przed rozpoczęciem zajęć niezbędne jest wypełnienie kwestionariusza w celu opracowania programu dla danej grupy.