Terapia Rodzin, Małżeństw i Par - Psycholog Zawiercie - Elmar

Terapia Rodzin, Małżeństw i Par

Terapia Małżeństw, Par, Rodzin – skierowana do osób i par, których funkcjonowanie obarczone jest problemem utrudniającym satysfakcjonujące życie. Prowadzona zazwyczaj w odstępach dwu, lub trzytygodniowych, dotyczy różnych problemów pojawiających się w związku partnerskim (terapia małżeństw i par), jak również trudności psychologiczno – pedagogicznych dotykających młodsze lub starsze dzieci ich rodziców (terapia rodziny).

Często bowiem powodem niepokoju rodziców są trudności wychowawcze,
lub objawy takie, jak np.:

  • nadpobudliwość psychoruchowa

  • zachowania agresywne,

  • autodestrukcyjne, oraz inne.

Niepokoi również zanik więzi między członkami rodziny, a zwłaszcza obojętność, często wzajemna wrogość manifestowana przez partnerów (małżonków).
To również i bezsilność rodziców wobec nieakceptowanych postaw i zachowań młodszego, lub starszego dziecka.