Diagnostyka i terapia neurorozwojowa - Psycholog Zawiercie - Elmar

Diagnostyka i terapia neurorozwojowa

Jeśli ty jako rodzic nie jesteś pewien czy rozwój Twojego dziecka przebiega prawidłowo, nie wiesz w jaki sposób wykonywać codzienne czynności pielęgnacyjne, szukasz terapeuty, który podejmie się rehabilitacji waszego dziecka:

Oferujemy diagnozę i terapię neurorozwojową

Diagnoza neurorozwojowa polega na bardzo wnikliwej analizie jakości ruchu dziecka w pozycji na plecach, brzuchu, prawym i lewym boku. Wykwalifikowany specjalista oceni spontaniczną aktywność dziecka i zaproponuje terapeutyczne rozwiązanie.

Terapia neurorozwojowa to metoda rehabilitacji. Stosuje się ją z powodzeniem u wcześniaków, niemowląt, i dzieci starszych.

Bazuje na podstawach neurofizjologicznego rozwoju człowieka. Nie zaburza fizjologicznego rozkładu dnia dziecka, prawidłowej relacji matki z dzieckiem.

Nasz terapeuta, wykazując się doskonałą znajomością etapów rozwoju ruchowego dziecka rozpoznaje nieprawidłowe wzorce ruchu, jakie prezentuje dziecko z zaburzeniami ruchu pochodzenia ośrodkowego .Dzięki prowadzonej terapii minimalizuje nieprawidłowości i stwarza możliwość wykorzystania potencjału ruchowego dziecka.

Niezależnie od wyboru technik terapeutycznych priorytetowym celem naszego oddziaływania jest wykształcenie prawidłowego mechanizmu odruchu postawy, oraz dostarczanie i wzmacnianie prawidłowych doświadczeń sensomotorycznych. Poprzez to łagodzimy u dziecka zaistniałe skutki uszkodzenia mózgu, a także przystosowujemy je do normalnego życia.

Terapia neurorozwojowa to metoda neurofizjologiczna, nieinwazyjna. Stosowane ćwiczenia wplecione są w zabawę, przez co nie są dla dziecka uciążliwe, jednocześnie zapewniając fizjologiczną potrzebę ruchu.

Oferujemy kompleksową diagnozę i terapię w zakresie :

Zaburzenia rozwoju psychomotorycznego:

 • Dzieci u których występują problemy z karmieniem, zaburzenia ssania, połykania,  lub żucia

 • Dzieci apatycznych, lub nadmiernie rozdrażnionych

 • Dzieci u których występuje asymetryczne układanie ciała, z odgiętą głową w tył, lub wyginające się w kołyskę przy leżeniu na brzuchu, zbyt wysoko zadzierając głowę, lub odwrotnie, gdy głowa przez dłuższy czas jest chwiejna, niestabilna i pozostaje w tyle przy pociąganiu za rączki do siadu

 • Dzieci u których opóźniony jest rozwój psychomotoryczny, tj.

  • nie obracają się z pleców na brzuch i odwrotnie

  • nie lubią leżeć na brzuchu i nie podpierają się na rękach w tej pozycji

  • nie siadają samodzielnie

  • nie pełzają, nie raczkują

  • nie zaczynają stawać i chodzić w odpowiednim czasie

Zaburzenia neurologiczne dotyczą dzieci z:

 • metabolicznymi zaburzeniami funkcjonowania mózgu

 • mózgowym porażeniem dziecięcym

 • zaburzeniami genetycznymi

 • przepukliną oponowo – rdzeniową

 • napadami padaczkowymi

 • nadciśnieniem śródmózgowym ( wodogłowie )

 • pourazowym uszkodzeniem mózgu

Wady wrodzone:

 • okołoporodowe uszkodzenie splotu barkowego

 • przepuklina oponowo – rdzeniowa

 • wrodzone stopy końsko – szpotawe

 • kręcz szyi

Obniżone napięcie mięśniowe (dziecko wiotkie) – dotyczy dzieci z niewydolnością posturalną :

 • z koślawością kolan

 • garbiących się

 • z odstającymi i asymetrycznie ustawionymi łopatkami

 • z przeprostami kolan

 • z koślawością stóp

 • nadpobudliwych ruchowo

Choroby nerwowo – mięśniowe:

 • rdzeniowy zanik mięśni

 • dystrofie mięśniowe

 • atrofie mięśniowe

 • miopatie

 • neuropatie

Zaburzenia integracji sensorycznej SI i zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD dotyczą dzieci :

 • nadpobudliwych lub apatycznych

 • z zaburzeniami komunikacji słownej

 • z trudnościami w koncentracji

 • potykających i przewracających się

 • z zaburzeniami równowagi

 • z problemami w nauce pisania i czytania

Wady postawy:

 • boczne skrzywienie kręgosłupa (scoliosis )

 • plecy okrągłe i pochylne ramiona – garbienie się

 • odstające łopatki

 • dziecięcy kurcz karku

 • asymetria ustawienia głowy

 • zaburzenia statyki miednicy

 • pozorne skrócenie jednej z kończyn dolnych

Wady kolan i stóp :

 • szpotawość lub koślawość kolan

 • wiotka stopa płasko-koślawa

 • stopa końsko – szpotawa

 • płaskostopie

 • stopy niewydolne, antygrawitacyjne

W ofercie również:

Kinesiology Taping – to terapia wspomagajaca rehabilitację ruchową, polegająca na zastosowaniu odpowiedniej aplikacji plastrów ( K- activ ), zgodnie z konkretnymi potrzebami terapeutycznymi.