EEG Biofeedback - Psycholog Zawiercie - Elmar

EEG Biofeedback

Co to jest Biofeedback?

Biofeedback – jest to metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.  EEG Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której mózg pacjenta uczy się tworzyć prawidłowe fale mózgowe zamiast nieprawidłowych i tym samym poprawia się koncentracja, pamięć, pojawia się dobre samopoczucie, obniża poziom stresu, zmniejsza się nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia procesu uczenia się, takie jak dyslekcja, dysgrafia, dyskalkulia.

 Trening jest stosowany nie tylko w praktyce klinicznej także służy jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu.

Dla kogo? 

Treningi metodą Terapia EEG Biofeedback znajduje zastosowanie zarówno u dzieci, jak i dorosłych, szczególnie pragnących poprawić efektywność pracy swojego mózgu. Terapia Biofeedback pierwotnie stosowana była w pracy z osobami zdrowymi, w celu uzyskania efektów takich jak:

 • rozwój procesów poznawczych,
 • poprawa funkcjonowania w warunkach stresu,
 • zwiększenie zdolności zapamiętywania i koncentracji,
 • wspomaganie wyciszenia,
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

EEG Biofeedback mają znaczący udział w terapii wielu zaburzeń, które w bezpośredni lub pośredni sposób wpływają na efekty szkolne dzieci w różnym wieku . Dobrze się sprawdzają jako jedna z metod wczesnego wspomagania wspierania dzieci przedszkolnych dotkniętych różnymi dysfunkcjami Treningi sprzyjają wyhamowaniu lub zredukowaniu między innymi takich zaburzeń jak :

 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 • zespoły zaburzeń uwagi i koncentracji ( ADD)
 • brak motywacji do nauki, zaburzenia pamięci
 • zaburzenia snu , lęki, nerwice, moczenia nocne
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej ( ADHD)
 • zachowania opozycyjne i  buntownicze,  agresja, niekontrolowane wybuchy gniewu 
 • nieśmiałość i nadmierne wycofywanie się
 • fobie szkolne, nerwice  
 • autyzm , zespół Aspergera