Odrabianie prac domowych - Psycholog Zawiercie - Elmar

Odrabianie prac domowych

Poprzez odpowiednio dobrane metody pracy ( m.innymi metoda Dennisona, metody aktywizujące, gry i zabawy, elementy socjoterapii ) starannie dobrani nauczycieli pomogą Twojemu dziecku :

  • Utrwalić wiedzę zdobytą w szkole;

  • Wzbudzić motywację do nauki i potrzebę uczenia się;

  • Wdrożyć do samodzielności;

  • Wyzwolić twórczą aktywność

  • Udoskonalić umiejętność komunikowania się, wyrażania własnych uczuć i myśli.

Oferujemy również zajęcia z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.

Zajęcia odbywają się małych w grupach, umożliwiających nauczycielowi indywidualną pracę z każdym podopiecznym.

Nauczyciel, tworząc przyjazną atmosferę i umiejętnie budując wzajemne zaufanie pozwoli Państwa dziecku odnaleźć przyjemność w codziennych obowiązkach.

Możemy także pracować z Twoim dzieckiem indywidualnie.

Częstotliwość spotkań – wg. potrzeb zainteresowanych. Dziecko może uczęszczać do nas codziennie, lub tylko w wybrane przez Państwa dni.

Nauczyciel daje wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.