Terapia metodą behawioralną (Autyzm, Zespół Aspergera) - Psycholog Zawiercie - Elmar

Terapia metodą behawioralną (Autyzm, Zespół Aspergera)

Terapia behawioralna      to najbardziej efektywna forma terapii dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Jeśli niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka i obserwujesz u niego, między innymi :

 • brak reakcji na własne imię
 • problem z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego
 • brak chęci do zabawy
 • Twoje dziecko nie lubi się przytulać
 • sprawia wrażenie, że nie słyszy co do niego mówisz

Koniecznie przyjdź do  psychologa dziecięcego, który rozwieje Twoje wątpliwości, a w razie potrzeby skontaktuje Cię z odpowiednim specjalistą.

Kiedy dziecko nie reaguje, nie bawi się tak jak rówieśnicy, nie porozumiewa się głosem, mową ani gestem, zachowuje się dziwnie, TO MOŻE  BYĆ TO AUTYZM.

Pamiętaj im wcześniejsza diagnoza i bardziej wszechstronna terapia, tym większa szansa na poprawę funkcjonowania Twojego dziecka.

W Centrum Diagnozy i Terapii Psychologicznej i Pedagogicznej "Elmar"

oferujemy:

 • kompleksową terapię (psycholog, pedagog, terapeuta zaburzeń integracji sensorycznej, logopeda, fizjoterapeuta) - terapię intensywną, systematyczną, dostosowaną do możliwości i indywidualnych potrzeb dziecka.
 • istnieje możliwość wyboru i formy terapii w zależności od możliwości i potrzeb dziecka, oraz stopnia zaangażowania rodziców w pracę z dzieckiem.
 • dla dzieci ze stwierdzonym  autyzmem , lub zespołem Aspergera oferujemy terapię behawioralną.

Podstawowe cele terapii behawioralnej ,to

 • uczenie zachowań pożądanych poprzez ich wzmacnianie oraz wprowadzanie jasnych zasad i reguł postępowania
 • eliminowanie zachowań niepożądanych (agresja, autoagresja, niereagowanie na swoje imię, brak reakcji na polecenia, nieumiejętność sygnalizowania potrzeb fizjologicznych, krzyku, oporu przed wykonywaniem wszelkich czynności)
 • utrzymywanie wypracowanych efektów terapii

Terapię behawioralną rozpoczyna się od nauki podstawowych umiejętności, czyli prawidłowej komunikacji, np. zachowania kontaktu wzrokowego, czynności samoobsługowych, np. prawidłowego jedzenia, wykonywania prostych poleceń słownych, wskazywania i przynoszenia konkretnych przedmiotów.  Jednym z podstawowych celów terapii behawioralnej jest rozwijanie zachowań, które umożliwiają dziecku z autyzmem integrację z rówieśnikami.