Terapia trudnych zachowań metodą behawioralną - Psycholog Zawiercie - Elmar

Terapia trudnych zachowań metodą behawioralną

Sposób na trudne dziecko -  przyjazna terapia behawioralna.

Rodzicu jeśli nie potrafisz poradzić sobie z niepożądanymi zachowaniami Twojego dziecka, a kolejne stosowane przez Ciebie metody wychowawcze okazują się nieskuteczne - proponujemy sprawdzone metody terapeutyczne.

Terapia zachowań trudnych służy eliminowaniu, lub zmniejszeniu częstotliwości takich zachowań które utrudniają nabywanie nowej wiedzy i umiejętności, oraz zaspokajania potrzeb życiowych. Niektóre zachowania trudne zagrażają bezpieczeństwu dziecka, przejawiają  się agresją, autoagresją, zaburzeniami snu, nagłymi zmianami nastroju, trudnościami adaptacyjnymi.

W naszej ofercie :

  • trening  umiejętności  społecznych
  • trening zastępowania agresji
  • terapia metodą behawioralną
  • indywidualna i grupowa terapia zachowań trudnych.

Trudne zachowania dzieci nie jeden raz wywołują u dorosłych zakłopotanie, niepokój, a często złość.

Niektóre z tych zachowań wynikają z biologicznych mechanizmów funkcjonowania, trudności w kontroli emocji, reakcji dziecka na stres, zburzeń w przetwarzaniu informacji, czy po prostu testowaniu granic.

Czym są zachowania trudne u dzieci

Zachowanie trudne, to takie zachowanie które zakłóca prawidłowe funkcjonowanie dziecka, stanowi problem dla rodziców, innych osób i samego dziecka.

Zachowania trudne to nie tylko agresja, bunt, ale także wycofywanie się dziecka z relacji społecznych, nieśmiałość, izolowanie się, problemy z adaptacją do nowych warunków, zmienność nastrojów i lęki.

Jakie zachowania dziecka  powinny zaniepokoić rodziców na tyle, aby zgłosić się do specjalisty

Zachowanie trudne możemy uznać za niepokojące, jeśli jego natężenie i częstotliwość są zwiększone, a czas trwania wydłużony.

Jednym z przykładów takiego zachowania może być problem dzielenia się zabawkami, czemu towarzyszą wybuchy złości, płacz, bicie innych dzieci. Każdy pobyt dziecka na placu zabaw kończy się atakiem histerii, która potrafi trwać nawet godzinę zanim dziecko się uspokoi.