ZAJĘCIA REWALIDACYJNE - Psycholog Zawiercie - Elmar

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Nasza oferta skierowana jest głównie do dzieci z niepełnosprawnością.

Oferujemy różnorodne zajęcia, w zależności od rozpoznanych  potrzeb dziecka:

 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia behawioralna
 • Terapia zaburzeń integracji sensorycznej SI
 • Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne
 • Zajęcia grupowe, trening umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Terapia ręki
 • Zajęcia dla dzieci niedowidzących i niedosłyszących