WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - Psycholog Zawiercie - Elmar

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Od 1 września 2017r. w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Diagnozy i Terapii Psychologicznej i Pedagogicznej „Elmar” w Zawierciu realizujemy Wczesne Wspomaganie Rozwoju.

 

 

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania w tym niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Dotyczy działań stymulujących rozwój małego dziecka i pozytywnie wpływa na lepsze przygotowanie małych dzieci z wykrytymi dysfunkcjami rozwojowymi do podejmowania nauki szkolnej.

 

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zależności od rodzaju zaburzeń może dotyczyć:

 

 • rozwoju motorycznego,
 • rozwoju mowy i języka,
 • orientacji i poruszania się w przestrzeni,
 • usprawniania widzenia i słuchu,
 • umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku,
 • wsparcia rodziców w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie, instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych, informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty

 

 

 

W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju wchodzą osoby przygotowane do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 

 • pedagog posiadający kwalifikacje adekwatne do niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagog, surdopedagog),
 • psycholog,
 • logopeda,
 • terapeuta zaburzeń integracji sensorycznej
 • inni specjaliści, w zależności od potrzeb dziecka i rodziny.

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!