Oferta - Psycholog Zawiercie - ElmarPsycholog Zawiercie – Elmar

Oferta

Centrum Diagnozy i Terapii Psychologicznej i Pedagogicznej „ELMAR” oferuje wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Proponujemy profesjonalną pomoc: osobom dorosłym w zakresie konsultacji psychologicznych, terapii psychologicznej – indywidualnej, par, rodzinnej. Naszą ofertę kierujemy szczególnie wobec osób, które:

  • nie radzą sobie ze stresem i problemami dnia codziennego,
  • odczuwają smutek, przygnębienie, lęk – depresja
  • mają poczucie pustki, bezsensu życia, alienacji,
  • utraciły bliską osobę – śmierć, rozwód, zdrada
  • doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi – z rodzicami, dziećmi, współmałżonkiem, partnerem, szefem, itp.
  • są zaniepokojone swoim zachowaniem, lub zachowaniem swoich bliskich np. zaburzenia zachowania, zachowania agresywne, u dzieci – zaburzenia rozwojowe, specyficzne problemy w nauce, problemy wychowawcze

Proponujemy profesjonalną pomoc psychologiczną dzieciom, młodzieży, w zakresie :

  • konsultacji psychologicznych,
  • terapii psychologicznej – indywidualnej, rodzinnej
  • diagnostyki psychologicznej – np. diagnoza dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, testy inteligencji, wstępna ocena kliniczna autyzmu, zespołu Aspergera, ADHD,
  • diagnozy i terapii psychologicznej zaburzeń zachowania

Wspieramy i pomagamy rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi na każdym etapie rozwojowym dziecka.

Zapraszamy !