Szkoła dla rodziców - Psycholog Zawiercie - Elmar

Szkoła dla rodziców

Szkoła dla rodziców to zajęcia grupowe dla rodziców dzieci od 4 do 18r.ż, którzy:

• mają poczucie, że dotychczas stosowane metody wychowawcze są mało skuteczne;
• chcą pomóc swojemu (nieśmiałemu, ruchliwemu, zamkniętemu w sobie, sprawiającemu problemy wychowawcze, konfliktowemu...) dziecku/nastolatkowi;
• chcą nawiązać głębsze relacje ze swoim dzieckiem;
• wychowują dzieci z trudnościami emocjonalnymi, zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania;
• chcą wiedzieć jak ochronić swoje dziecko przed używaniem środków psychoaktywnych.

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności w zakresie:

• dostosowania wymagań i poleceń do możliwości i poziomu rozwoju dziecka;
• poznawania zasad skutecznej komunikacji z dzieckiem;
• nabywania umiejętności aktywnego, empatycznego słuchania swojego dziecka;
• identyfikowania sytuacji problemowych;
• rozumienia uczuć i potrzeb dziecka;
• behawioralnych systemów motywacyjnych;
• sposobów rozwiązywania konfliktów i problemów na linii rodzic – dziecko.

Jest to cykl kilku spotkań po120 minut, odbywających się raz w tygodniu.

Koszt dwugodzinnego spotkania: 40zł, drugi rodzic 50% zniżki.