Trening zastępowania agresji - Psycholog Zawiercie - Elmar

Trening zastępowania agresji

Trening zastępowania agresji skierowany jest do dzieci które mają trudności z kontrolą gniewu i przejawiają zachowania agresywne. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci (7 – 12 lat) które mają trudności w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami, impulsywnie reagujących agresją.

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności dziecka w zakresie:

• prawidłowego funkcjonowania w relacjach społecznych (m.in. prowadzenie rozmowy, proszenie o pomoc, przekonywanie innych, radzenie sobie z czyimś gniewem, pomaganie innym, radzenie sobie z presją grupy…)
• identyfikowania czynników wyzwalających złość
• dokonywania wyborów moralnych, dzięki budowaniu odpowiedzi na pytanie jaka wartość stoi u podstaw ludzkich zachowań

Proponujemy cykl spotkań po 90 min. odbywających się raz w tygodniu.

Koszt jednego spotkania wynosi 50 zł.