Warsztaty ortograficzne dla uczniów I i II, III i IV, V i VI kl.

Warsztaty ortograficzne dla klas I – VI

ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU 7-12 LAT Z JĘZYKA POLSKIEGO

Warsztaty ortograficzne: Ortografia z óśmiechem

Ortografia nie będzie już dłużej problemem po tych zajęciach.

 

Oferujemy:

- zróżnicowane metody i techniki nauczania

-zajęcia dostosowane do wieku dziecka

- fachową pomoc polonisty w rozwijaniu zainteresowań i w zmaganiach ortograficznych

- przyjazną atmosferę

 

Cele główne:

 • przyswojenie, utrwalenie norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
 • rozwijanie zdolności ortograficznych ucznia,
 • doskonalenie pamięci wzrokowej i motorycznej wyrazów z trudnością ortograficzną,
 • wdrażanie do samokontroli poprzez systematyczne i okazjonalne ćwiczenia.

 

Metody i formy pracy:

 • ćwiczeń praktycznych,
 • problemowa,
 • analityczno-percepcyjna,
 • pokaz,
 • gry i zabawy dydaktyczne,
 • twórcze rozwiązywanie problemów.

 

Wprowadzenie różnorodnych ćwiczeń ortograficznych:

 • przepisywanie, pisanie z pamięci, ze słuchu, pisanie z komentowaniem,
 • posługiwanie się słownikiem obrazkowo-słownym,
 • tworzenie map mentalnych,
 • zastosowanie loteryjek, zagadek, łamigłówek, krzyżówek, rebusów, rozsypanek, kolorowanek, tekstów z lukami, diagramów obrazkowych, puzzli ortograficznych,
 • wykorzystanie różnorodnych tekstów literackich.

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia:

 1. Posługuje się słownikiem ortograficznym.
 2. Zna i stosuje różnorodne zasady ortograficzne.
 3. Wykonuje słowniczki obrazkowe i mapy mentalne.
 4. Układa wypowiedź w formie opowiadania, opisu, notatki, listu, sprawozdania wzbogacając zasoby ortograficzne.
 5. Wyrabia nawyk czujności ortograficznej.
 6. W celu uzyskania zamierzonego efektu korzysta ze środków medialnych.
 7. Potrafi dokonać samokontroli i samooceny.