Zajęcia grupowe-ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 3-6 lat

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 3 – 6 lat

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE

 

Dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych, mających problemy w relacjach z rówieśnikami

 

Zajęcia grupowe przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, mających problemy w relacjach z rówieśnikami, dzieci nieśmiałych, oraz z cechami nadpobudliwości.

Dziecko w wieku przedszkolnym dzięki naturalnej w tym wieku aktywności i ciekawości poznawczej jest najbardziej podatne na wpływy pedagogiczne, a wrażliwość emocjonalna stwarza sprzyjające warunki by osiągnąć najlepsze wpływy oddziaływania.

 

Głównym celem zajęć jest polepszenie funkcjonowania dzieci nadpobudliwych w domu

i w przedszkolu, dostarczenie dziecku okazji do przezywania pozytywnych doświadczeń społecznych korygujących obraz samego siebie, umożliwienia nabycia umiejętności radzenia sobie z nadpobudliwością oraz przezwyciężanie bądź minimalizowanie przyczyn nieśmiałości, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie własnych umiejętności społecznych.

 

Czas trwania zajęć

Projekt składa się z sześciu do dziesięciu zajęć odbywających się systematycznie jeden raz w tygodniu. Czas trwania jednego zajęcia to 60 min.