Trening umiejętności społecznych zajęcia grupowe dla dzieci

Trening umiejętności społecznych dla dzieci 6 – 15 lat

ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Dla dzieci od 6 do 15 lat (szkoła podstawowa, gimnazjum)

 Celem głównym zajęć jest przede wszystkim kształtowanie adekwatnej samooceny, pewności siebie, rozwijanie kompetencji społecznych poprzez dostosowanie się do przyjętych norm i zachowań, umiejętności współpracy, asertywności, oraz radzenie sobie z silnymi emocjami : stresem, lękiem i złością, zwłaszcza w nowych sytuacjach.

 

Dzięki zajęciom, które odbywają się raz w tygodniu dzieci i młodzież nabywają umiejętności, które są niezwykle przydatne w radzeniu sobie ze swoimi problemami. Uczą się odpowiednich zachowań społecznych, m.in. tego jak reagować na zaczepki innych, jak panować nad własną złością, jak rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, jak ponosić konsekwencje swojego zachowania.

 

W trakcie zajęć stosowane są metody behawioralne takie jak: pochwała za każdy przejaw pożądanego zachowania, wprowadzenie zasad, odpowiedni sposób wydawania poleceń Stosowane są zachęty i nagrody o charakterze społecznym.

 

Zajęcia podzielone na kilka grup wiekowych.

 

Oferujemy następujące grupy :

I   grupa – dla dzieci w wieku 6 – 7 lat

II grupa - dla dzieci w wieku 8 – 10 lat

III grupa – dzieci w wieku 11 – 13 lat

IV grupa – dzieci w wieku 13 – 15 lat