Zespół - Psycholog Zawiercie - ElmarPsycholog Zawiercie – Elmar

Zespół


 • DYREKTOR PORADN
 • PEDAGOG
 • MEDIATOR

Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną na Wydziale Humanistyczno- Pedagogicznym w Częstochowie. Jestem absolwentką studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim Wydział Nauk Społecznych – Instytut Socjologii w zakresie Wiedzy o Patologii Społecznej i Socjoterapii. Ukończyłam Studium Socjoterapii organizowane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach. Jestem mediatorem rodzinnym – uprawnienia zdobyłam w Centrum Mediacji Partners Polska w Warszawie.

W celu doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy ukończyłam szereg kursów, szkoleń i warsztatów z zakresu profilaktyki i wychowania.

Moje wieloletnie doświadczenia zawodowe skoncentrowane głównie na działaniach profilaktyczno – wychowawczych, zdobywałam pracując jako pedagog szkolny w liceum ogólnokształcącym.

Obecnie całą moją wiedzę, umiejętności i doświadczenie wykorzystuję prowadząc Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ I PEDAGOGICZNEJ „Elmar”


 • Psycholog
 • Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • Trener

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum, oraz Szkołę Trenerów Heuresis.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych spotkań dla osób dorosłych i młodzieży oraz par. Zajmuje się poradnictwem w zakresie trudności osobistych i rodzinnych.
Pracuje pod superwizją.


 • Neurologopeda

W 2011 roku ukończyłam Logopedię - Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Logopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. A następnie Neurologopedię, Studia Podyplomowe na Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Ponadto uczestniczyłam w kursach: Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie; Dysfagia – objawy, przyczyny, postępowanie; Warsztat skutecznego nauczyciela – wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas I – III; Warsztat skutecznego nauczyciela – wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas IV – VI; Alternatywne metody pracy z ciałem i umysłem z wykorzystaniem choreoterapii. Od czasu ukończenia studiów pracuję głównie z dziećmi z problemami neurologicznymi, ale interesuje się także logopedią artystyczną.


 • Psycholog
 • Oligofrenopedagog

W 2010 roku ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim, Wydziału Historyczno-Pedagogicznego, na kierunku psychologia – specjalność kliniczna. Jestem również absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, gdzie ukończyłam roczne studia podyplomowe z „Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami”. Od 5 lat pracuję w szkole, jako psycholog szkolny. Codziennie stawiam przed sobą nowe wymagania dotyczące rozwoju osobistego. Dlatego też ukończyłam kurs z zakresu oligofrenopedagogiki w Katowicach oraz kurs pedagogiczny „Terapia Behawioralna” w Studium Kształcenia Kadr w Łodzi. W tym roku rozpoczęłam studia podyplomowe z „Wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka” w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji w Krakowie. Pracuję z dziećmi, młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi.


 • Fizjoterapeuta
 • Terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej

Jestem absolwentką Akademi Wychowania Fizycznego we Wrocławiu kierunku nauczycielskiego i Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach kierunku Fizjoterapii. Ukończyłam również studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, studia podyplomowe na kierunku „ Rehabilitacja Narządu Ruchu” w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach i studia podyplomowe „ Integracja Sensoryczna” w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Praca z dziećmi sprawia mi dużo radości i satysfakcji. Cały czas staram się wzbogacać swój warsztat pracy, dążąc do tego aby moje zajęcia były skuteczne , ale też ciekawe i atrakcyjne. W związku z tym ukończyłam szereg kursów w tym kurs dający mi kwalifikacje do prowadzenia zajęć Terapii Ręki i pracy z dziećmi Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Obecnie pracuję w szkole i przedszkolu jako nauczyciel rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej i wychowania fizycznego


 • Pedagog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Studium Podyplomowe dla Biegłych
Psychologów Sądowych, a także szereg kursów i szkoleń z zakresu
pracy z dzieckiem.

Psycholog- zawód wymarzony. Na co dzień pracuje z dziećmi i
młodzieżą. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne oraz
wspiera rozwój psychospołeczny, psychoemocjonalny dzieci i
młodzieży. Udziela wsparcia oraz konsultacji rodzicom.

Z osobami dorosłymi pracuje jako trener m.in. w obszarze komunikacji
interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem czy
warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców.

Stale podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje.


 • Oligofrenopedagog
 • Terapia behawioralna
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej

...


 • Pedagog
 • Terapia i diagnoza pedagogiczna

...


 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Umiejętności z zakresu psychoterapii zdobyła kształcąc się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym uzyskując Dyplom Szkoły rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz kurs specjalistyczny z zakresu Treningu Zastępowania Agresji. Terapeutycznie pracuje od 2002 r. Posiada doświadczenie w interwencyjnej pomocy psychologicznej oferowanej osobom będącym w kryzysie, doświadczającym/stosującym zachowania przemocowe. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


 

Partnerskie Gabinety Lekarskie

Psychiatra dziecięcy – Monika Maj Dąbrowa Górnicza ul.Majakowskiego 18 tel. 888 556 416

Lekarz psychiatra – Krystyna Bednarska Zawiercie ul.Siewierska 74A tel. 608 591 065Kompleksowe leczenie zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń snu i pamięci. Leczenie chorób psychicznych. Kryzysy życiowe, nerwice.