Zespół

Psycholog zawiercie
 • Pedagog
 • Mediator
 • Dyrektor Centrum Diagnozy i Terapii Psychologicznej i Pedagogicznej „ELMAR” w Zawierciu
Psycholog zawiercie

Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną na Wydziale Humanistyczno- Pedagogicznym w Częstochowie. Jestem absolwentką studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim Wydział Nauk Społecznych – Instytut Socjologii w zakresie Wiedzy o Patologii Społecznej i Socjoterapii. Ukończyłam Studium Socjoterapii organizowane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach. Jestem mediatorem rodzinnym – uprawnienia zdobyłam w Centrum Mediacji Partners Polska w Warszawie.

W celu doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy ukończyłam szereg kursów, szkoleń i warsztatów z zakresu profilaktyki i wychowania.

Moje wieloletnie doświadczenia zawodowe skoncentrowane głównie na działaniach profilaktyczno – wychowawczych, zdobywałam pracując jako pedagog szkolny w liceum ogólnokształcącym.

Obecnie całą moją wiedzę, umiejętności i doświadczenie wykorzystuję prowadząc Prywatną Poradnię Psychologiczną i Pedagogiczną „ELMAR”

Katarzyna Kazirod
 • Psycholog
 • Psychoterapeuta
Katarzyna Kazir

Psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie w trakcie szkolenia w nurcie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, oraz kursu w podejściu Otwarego Dialogu.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami napotykającymi w swoim życiu trudności, odczuwającymi smutek lub wahania nastroju, stany depresji, poczucie lęku, czy przebywajjącymi w trakcie kryzysów psychicznych. Od kilku lat zajmuje się także terapią osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Pracuje pod superwizją.

"W zyciu nie chodzi o to, aby przetrwać burzę, 
ale żeby nauczyć się tańczyć w deszczu"
Richard Paul Evans

Psycholog zawiercie
 • Neurologopeda
Psycholog zawiercie

W 2011 roku ukończyłam Logopedię - Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Logopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. A następnie Neurologopedię, Studia Podyplomowe na Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Ponadto uczestniczyłam w kursach: Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie; Dysfagia – objawy, przyczyny, postępowanie; Warsztat skutecznego nauczyciela – wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas I – III; Warsztat skutecznego nauczyciela – wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas IV – VI; Alternatywne metody pracy z ciałem i umysłem z wykorzystaniem choreoterapii. Od czasu ukończenia studiów pracuję głównie z dziećmi z problemami neurologicznymi, ale interesuje się także logopedią artystyczną.

mgr Edyta Uznańska
 • Pedagog
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Socjoterapeuta
mgr Edyta Uznańska

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego – specjalizacja nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Po ukończeniu kursu i studiów podyplomowych na Akademii im. J. Długosza w Częstochowie uzyskała kwalifikacje z zakresu pedagogiki i socjoterapii.

W zawodzie nauczyciela pracuje 15 lat. Pracowała w przedszkolu obecnie w szkole podstawowej. Jej praca, a także ona sama stawia przed sobą wymagania dotyczące ciągłego doskonalenia i rozwoju osobistego. Odbyła wiele szkoleń z zakresu pedagogiki i psychologii.
Prowadzi zajęcia wspierające rozwój dzieci w wieku wczesnoszkolnym mających trudności min. w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.

Pracując z dziećmi ceni sobie ich beztroskość i szczerość. Twierdzi, iż dzieci to niezwykle wrażliwe istoty, które ciągle zaskakują, wiele można od nich nauczyć się i popatrzeć na swoje życie z dystansem.

Psycholog zawiercie
 • Psycholog
 • Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • Trener
Psycholog zawiercie

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum, oraz Szkołę Trenerów Heuresis.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych spotkań dla osób dorosłych i młodzieży oraz par. Zajmuje się poradnictwem w zakresie trudności osobistych i rodzinnych.

Pracuje pod superwizją.

 • Terapeuta behawioralny w trakcie certyfikacji
 • Neurologopeda
 • Oligofrenopedagog
Psycholog zawiercie

Jestem absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca w szkole uświadomiła mi jednak, że niewiele mam do zaoferowania dzieciom o nietypowym rozwoju, dlatego rozpoczęłam poszukiwania nowych możliwości dotarcia do nich. Ukończyłam ologofrenopedagogikę, logopedię i neurologopedię. Spotkanie z terapią behawioralną podczas kursu podstawowego w Krakowie sprawiło, że w zupełnie nowym świetle spojrzałam na edukację dziecka, którego rozwój odbiega od ogólnie przyjętej normy. Trzystopniowy kurs terapii behawioralnej okazał się niewystarczający, dlatego rozpoczęłam studia na Uniwersytecie SWPS w Katowicach ze Stosowanej Analizy Zachowań w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania, które ukończyłam z wyróżnieniem. Aby pomóc dzieciom z zaburzeniami komunikacji, ukończyłam kursy z zakresu alternatywnych form komunikowania PECS i Makaton.

Jako terapeuta behawioralny pracuję pod superwizją.

Partnerskie Gabinety Lekarskie

Psychiatra dziecięcy – Monika Maj Dąbrowa Górnicza ul.Majakowskiego 18 tel. 888 556 416

Lekarz psychiatra – Krystyna Bednarska Zawiercie ul.Siewierska 74A tel. 608 591 065Kompleksowe leczenie zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń snu i pamięci. Leczenie chorób psychicznych. Kryzysy życiowe, nerwice.